Shopping cart
0.00 zł
 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Zgodnie z Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

  Co oznacza dedykowane rozpoczęcie indywidualnego projektu Produktu szklanego za zgodą Konsumenta, bądź przekazania Produktów elektronicznych również za wyraźną zgodą Konsumenta, po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od Umowy, nadany jest jej status „niezawartej”. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem dostarczonym drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać z gotowego wzoru pisma TUTAJ, ale nie jest to obowiązkowe.
 • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu Umowy, zanim Sprzedawca przyjął ofertę, staje się ona niewiążąca.
 • Sprzedawca ma obowiązek w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, łącznie z kosztem Dostawy Produktu.
 • Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta, aż do chwili otrzymania zwróconego Produktu. Dla odesłania Produktu obowiązują warunki przedstawione w Regulaminie § 7 ust. 8 oraz ust. 9. https://www.architekturaczasu.pl/regulamin-sklepu-internetowego/. Sprzedawca zwróci Klientowi wartość płatności w taki sam sposób, jak została wykonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wymaga od niego poniesienia żadnych dodatkowych kosztów.
 • Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Dodatkowe uwagi

 • W przypadku składania reklamacji Produktów szklanych dla Klienta wiążące są informacje podane w  Regulaminie Sklepu § 7 Reklamacje i odpowiedzialność za wady oraz § 8 Ocena jakościowa szkła (charakterystyka, tolerancje i dopuszczenia).
 • Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu bezpośredniego ustalenia procedury zwrotu. Sprzedawca dbając o dobrą relację z Klientem, zarówno dążąc do zachowania najlepszego stanu Produktu, jaki podlega zwrotowi, udzieli Klientowi niezbędnych informacji odnośnie dalszych kroków postępowania.
 • Sprzedawca, przekaże Klientowi dane przedstawiające adres zwrotu drogą poczty elektronicznej.
Call Now Button