Shopping cart
0.00 zł

Przygotowanie do życia na Leanie

Seria „Nie trawimy marnotrawstwa” stanowiła przedsmak uszczuplania i usprawniania codziennych obowiązków w pracy jak i w życiu prywatnym. Do Twojej dyspozycji przekazane zostały treści oraz materiały pozwalające na eliminację marnotrawstwa czasu, energii, przestrzeni oraz pozostałych zasobów, poprzez identyfikację poszczególnych rodzajów Muda. Teraz należy Ci się dokładne wyjaśnienie na czym bazuje cała idea oraz jakie możliwości niesie jej stosowanie.

W tym artykule przeczytasz o bardziej procesowym podejściu do Lean Management, a także jego historycznym umiejscowieniu i wpływie. Zabieg ten jest celowy, ponieważ odpowiednia ilość szczegółów będzie stanowić solidny fundament wiedzy oraz pozwoli Ci wyobrazić sobie, że wszystkie wspomniane pobudki, techniki i narzędzia można również wcielić we własne działania. Życie na Leanie nie oznacza ryzyka i niestabilności, lecz przeciwnie ogólną poprawę zarządzania, organizacji i  planowania.

Podejmując temat rozwoju technologii w obecnych czasach, a co za tym idzie dynamicznego wzrostu przedsiębiorstw, które się nią posługują, najbardziej trafnym obrazem przedstawiającym ten właśnie postęp byłaby matematyczna wizualizacja funkcji wykładniczej. Zakładając, że wartość w podstawie jest większa od 1, widoczne jest wręcz gołym okiem jak „potęguje” się jej moc. Każdy kolejny rok przynosi bowiem przełomowe innowacje, coraz to nowsze inicjatywy projektowe, które usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstw na światowych rynkach. Idea potrzeby rozwoju wydaje się dzięki temu niezwykle jasna, przejrzysta i logiczna. Pobudką ogólną jest zapotrzebowanie na ciągłą poprawę zarządzania własnym przedsiębiorstwem, utrzymania pozycji względem rosnącej presji konkurencji, a także spełnienia wyzwań, którymi są potrzeby konsumenckie.

Współczesne przedsiębiorstwa, kreując swoją misję, dążą do możliwie najwyższej jakości świadczonych usług, utrzymując wysoką wydajność procesów, redukując przy tym czas ich trwania, a także oczywiście koszty. Kwintesencją tych założeń jest metodyka Lean Management.

Etymologia słów Lean Management oznacza w języku polskim „smukłe, szczupłe zarządzanie”, przez co rozumiane jest upraszczanie i przyspieszanie procesów, nie tylko produkcyjnych, ale również usługowych czy administracyjnych. Poprzez realizację „wyszczuplonych” procesów, a także efektywne kierowanie w zakresie wizji i misji firmy (jak i przepływu informacji, materiałów i surowców) eliminowane jest występujące marnotrawstwo, które jest najsłabszym punktem przedsiębiorstw. Metodyka Lean Management uznawana jest za jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia, usprawniania, utrzymywania oraz rozwijania przedsiębiorstw na całym świecie.

Początki Lean Management, bądź też Lean Manufacturing (szczupłe wytwarzanie) sięgają połowy XX w., a konkretniej okresu po zakończeniu II Wojny Światowej. Za prekursora i jednocześnie głównego myśliciela uznaje się Sakichi Toyodę, będącego założycielem Toyota Motor Company, który współpracując z synem Kiichiro Toyodą oraz inżynierem produkcyjnym Taiichi Ōno stworzył podwaliny systemu produkcyjnego, funkcjonującego pod nazwą Toyota Production System. W tym miejscu pojawia się już pierwsze nawiązanie do artykułu, który przedstawił genezę identyfikacji Muda.

Historia koncepcji związana jest nie tylko z Japonią i Systemem Produkcyjnym Toyoty, lecz z wieloma działaczami różnych narodowości, którzy za cel wzięli zapewnienie jak najlepszej organizacji pracy i optymalizację procesów. Do grona tych osób należy m.in.: Henry Ford, Frederick W. Taylor, małżeństwo Gilbreth, Walter Andrew Shewhart czy Joseph Juran. Każdy z nich wniósł cegiełkę do zdefiniowania innowacyjnej koncepcji, jednak sam w sobie termin Lean Management narodził się w USA, podczas badań naukowych międzynarodowego projektu badawczego IMVP, prowadzonego przez amerykańskich profesorów – Jamesa Womacka oraz Daniela Jonesa. W swoich dziełach „Maszyna która zmieniła świat” oraz „Lean Thinking – szczupłe myślenie”, naukowcy opisali wspomnianą ewolucję procesów gospodarczych.

O historii Lean można by napisać książkę albo nawet kilka, ponieważ połączenia ideologii oraz wpływ poszczególnych jednostek na rozwój koncepcji stanowi fascynujący materiał naukowy. Jednak mimo to, zatrzymamy się w tym miejscu, stawiając Cię przed pytaniem.

Skoro, metodykę tę stosowało i stosuje z powodzeniem od wielu lat tyle przedsiębiorstw, to dlaczego nie zastosować jej w codziennym życiu?

Wszystko co przeczytałeś/aś powyżej przełóż na własną perspektywę. Zastanów się, czy właśnie to nie jest drogą do spełniania i samorealizacji? Prawidłowa organizacja pracy, optymalizacja obowiązków, eliminacja marnotrawstwa, lepsze zarządzanie zasobami, oszczędność czasu, energii i pieniędzy. Dobre praktyki możliwe są do wdrożenia z pewnością zarówno w Twojej pracy, ale także właśnie w środowisku domowym, poprzez zmianę systemu planowania, organizacji przestrzeni, budowanie nowej kultury i nawyków. Wszystko to oparte o wartościowe narzędzia i metody, które w kolejnych artykułach będziesz miał/a możliwość poznać, a następnie osobiście zastosować.

Brzmi obiecująco, jednak wymaga długofalowej pracy, cierpliwości i samodyscypliny. Założeniem Architektury Czasu nie jest przedstawienie treści, po której przeczytaniu uwierzysz, że wszystko da się zrobić na 100% lub od razu pomyślisz, że to niemożliwe. Efektem Twoich działań nie ma być sukces na miarę Perpetuum Mobile, machiny która będzie pracować w nieskończoność z wielkim powodzeniem. Co więc jest celem, jeśli nie życiowy sukces? Poprawa komfortu, większa stabilność, satysfakcja ze sposobu spędzania czasu i jak najwięcej wartości dodanej.

Żeby nie zmęczyć Cię ścianą długiego tekstu, już na dniach będziesz mieć okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Domu Toyoty czyli symbolicznej wizualizacji metod i narzędzi Lean. Poznasz odpowiednio:

  • Tajniki organizacji miejsca (5S)
  • Ideę standaryzacji
  • System Zarządzania Wizualnego
  • Narzędzia rozpracowywania i eliminowania problemów (5Why, 5W2H, diagram Ishikawy, diagram Pareto)
  • Technikę kuchennych i innych przezbrojeń (SMED)
  • Mapowanie Strumienia Wartości (VSM)
  • Tajniki utrzymania ruchu maszyn domowych i biurowych (TPM)
  • System Sugestii
  • Pozostałe działania ciągłego doskonalenia (Kaizen)
  • oraz całą resztę koncepcji, które dopełnią ideę życia na Leanie.

Stay tuned 🙂

Artykuły

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Następny artykuł
Ciągłe doskonalenie…samego siebie!
Poprzedni artykuł
Niewykorzystany potencjał
Call Now Button